Recreatie & Dorpsactiviteiten

 • Subsidie Visit Veluwe

  In opdracht van 14 gemeenten wordt door Visit Veluwe collectief uitvoering gegeven aan bestemmingsmanagement op de Veluwe. Dit is nodig om te zorgen voor een duurzame groei in de vrijetijdseconomie van de Veluwe. Met focus op een betere balans tussen natuur en toerisme.

 • Subsidie Ossenmarkt

  Voor de VVV Putten is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor de organisatie van de Ossenmarkt. Voor het recreatief-toeristisch belang.

 • Subsidie Bosbad

  Stichting Bosbad Klein Zwitserland exploiteert een zwembad op een publieksgerichte wijze. Zwemmen wordt beschikbaar gemaakt voor recreanten, sport en schoolzwemmen. De gemeente is bereid in het kader van het algemene belang aan de stichting een subsidie te verlenen.

 • Subsidie VVV

  Een subsidie om Putten te promoten vanuit een krachtig, proactief en recreatief platvorm. Met een sterke focus op het gastheerschap en samenwerking tussen verschillende partijen.