WhatsApp buurtpreventie

Op initiatief van bewoners starten in diverse buurten WhatsApp-groepen om de buurt veiliger te maken. De gemeente en de politie juichen deze initiatieven van harte toe. Omdat bewoners extra ogen en oren in de wijk zijn. Het idee van een WhatsApp-groep is om samen in uw buurt een oogje in het zeil te houden. En sneller een verdachte situatie te melden bij de politie.

Hebben u en uw buurtgenoten nog geen buurtapp?

Wilt u graag een bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk? Ga naar www.wabp.nl (WhatsApp Buurtpreventie Nederland). En kijk of er bij u in de buurt al een groep actief is. U meldt zich aan bij een bestaande WhatsApp-groep door contact op te nemen met de beheerder.

Is er nog geen groep actief? U mag zelf een groep starten. Eén buurtbewoner start een nieuwe groep en is daarmee beheerder van de groep. Deze persoon heeft ook contact met politie en gemeente.

Waarschuwingsbordjes

Als inwoner van de gemeente Putten vraagt u een waarschuwingsbord ‘WhatsApp buurtpreventie’ aan. De voorwaarden zijn:

  • Minstens 20 huishoudens in de WhatsApp-groep.
  • Meld de WhatsApp-groep aan op www.wabp.nl.
  • Beheerders van aangrenzende groepen waarschuwen elkaar bij verdachte situaties.
  • De beheerder van de WhatsApp-groep heeft geen bezwaar met afgeven van eigen gegevens. De gegevens zijn voor wijkagent Derk Veenhof (derk.veenhof@politie.nl). Zodat de beheerder deelneemt aan de zogenaamde ‘beheerders WhatsApp-groep’ die de wijkagent opzet.

Aanvragen waarschuwingsbordje

Voldoet uw WhatsApp-groep aan bovenstaande voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een waarschuwingsbordje. U vraagt een bordje aan door een e-mail te sturen naar Pim de Korte (pdkorte@putten.nl).

Vermeldt in uw mail in ieder geval de volgende informatie:

  • Contactpersoon namens de groep, inclusief het telefoonnummer.
  • Aantal groepsleden en aantal adressen in de groep.
  • Plaats waar u het bord geplaatst wilt hebben.