Groenrenovatie

  • Groenrenovatie gemeente Putten

    De gemeente Putten kenmerkt zich door veel openbaar groen. Inwoners, bedrijven en toeristen waarderen het groene karakter in hun woon-, werk- en leefomgeving.

  • Aanvraag openbaar groen en restgrond

    De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is van de gemeente.