Groenrenovatie

 • Groenrenovatie Husselerveld

  In 2022 wordt het groen in de wijk Husselerveld gerenoveerd. De wijk is in de jaren ‘90 gebouwd en ondertussen zijn er plantvakken in de wijk versleten, gedateerd en/of groeit er veel onkruid in. Bomen die aan vervanging toe zijn, worden gelijk bij deze renovatie meegenomen. Dat betreffen vaak bomen van een derde grootte die aan het einde van hun levensduur zijn, maar ook bomen die een slechte kwaliteit hebben. Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er één nieuwe boom moet worden aangeplant.

 • Groenrenovatie Matchpoint

  Het afgelopen jaar is het nieuwbouwproject Matchpoint afgerond. Nu is het tijd om de groene ruimte invulling te geven.

 • Groenrenovatie gemeente Putten

  De gemeente Putten kenmerkt zich door veel openbaar groen. Inwoners, bedrijven en toeristen waarderen het groene karakter in hun woon-, werk- en leefomgeving.

 • Aanvraag openbaar groen en restgrond

  De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is van de gemeente.