Groenrenovatie gemeente Putten

De gemeente Putten kenmerkt zich door veel openbaar groen. Inwoners, bedrijven en toeristen waarderen het groene karakter in hun woon-, werk- en leefomgeving.

De laatste jaren is de kwaliteit van het groen echter sterk achteruit gegaan. Ondanks de onderhoudsinspanningen is sprake van grote stukken “versleten groen”, waardoor investeren in groen noodzakelijk is. De gemeente Putten heeft besloten diverse projecten op te zetten om het groen te renoveren. De projecten worden op een innovatieve wijze, duurzaam en projectmatig opgepakt. De renovatie van het groen moet zorgen voor een kwalitatieve impuls van het openbaar groen. Daarnaast zijn besparingen op toekomstig beheer en onderhoud belangrijke uitgangspunten. Dit wordt gerealiseerd door bij de inrichting meer aandacht te geven aan efficiënt en duurzaam beheer.

Omdat de gemeente bij de renovatieprojecten graag de meningen en ideeën van bewoners wil meenemen, worden zij tijdens de ontwerpfase al bij de plannen betrokken. Op deze manier wil de gemeente samen met bewoners de renovatieprojecten tot een succes maken.

Veertien deelprojecten zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. De eerstvolgende jaren komen er nog meer projecten bij.