Aanvraag openbaar groen en restgrond

De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is van de gemeente.

Grenst het openbare groen aan een woonperceel? En is de functie voor de openbare ruimte klein? Dan kan verkoop aan de eigenaar(-s) van dat perceel mogelijk zijn. Is er een strook openbaar groen dat grenst aan uw perceel? En wilt u dat graag gebruiken als tuin? Vul het aanvraagformulier in. 

Openbaar groen online aanvragen

Voorwaarden

Hebt u aangegeven een stukje openbaar groen te willen kopen? Dan kijken wij of u de grond kan kopen. De gemeente verkoopt de grond niet als:

  • Het openbaar groen rond uw woning een belangrijk onderdeel is van het wijkgroen, de ecologische- of groenstructuur.
  • Er sociaal- of verkeersonveilige situaties, zoals minder zicht of onoverzichtelijkheid, ontstaan.
  • Er een onlogische, moeilijk te onderhouden en slecht te handhaven kadastrale grens ontstaat (kantelenvorming). Bijvoorbeeld ten opzichte van naastgelegen panden.
  • Er kabels en/of leidingen in de grond liggen die een verkoop tegengaan. Elke situatie is anders.
  • Het openbaar groen niet direct grenst aan uw eigendom.
  • U niet de eigenaar, maar huurder bent van het aangrenzend pand.

Kosten

De verkoopprijs van openbaar groen is € 65,00 kosten koper voor elke vierkante meter. Dit tot een oppervlakte van 100 vierkante meter.

Is de oppervlakte groter van 100 vierkante meter? Dan wordt de grond getaxeerd.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Openbaar groen - aanvraag'  downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 767