Inzage gemeentelijk beperkingenregister

Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking gegeven. Deze beperkingen bepalen wat u met het gebouw of het stuk grond mag doen. Voorbeelden zijn:

  • Een gebouw is aangewezen als een gemeentelijk monument.
  • Een gebouw is niet bewoonbaar verklaard.
  • Een gebouw is voor bepaalde tijd gesloten door drugshandel.
  • De gemeente heeft voorkeursrecht op een stuk grond.

Deze beperkingen vindt u terug in het gemeentelijk beperkingenregister. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in dit register te kijken. Zo weet u meteen waar u rekening mee moet houden.

Moet u laten zien dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

Naast gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen leggen ook andere bestuursorganen een publiekrechtelijke beperking op. Bijvoorbeeld de Rijksoverheid of Provincie. Voor een compleet overzicht van alle geldende publiekrechtelijke beperkingen kunt u terecht bij het Kadaster.

Kosten

Inzage bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

Aanvraag

U kunt inzage krijgen in het beperkingenregister bij de gemeente of het kadaster.

Contactgegevens

T (0341) 359 655