Pand als woning gebruiken

Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van aard, omvang en plaatselijke omstandigheden.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

In uw aanvraag beschrijft u de volgende zaken:

  • De gegevens van het gebouw.
  • De manier waarop u het pand wilt gebruiken.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

(0341) 359 778