Vergunning tijdelijke verhuur woningen

Om uw woning tijdelijk te verhuren heeft u een vergunning (toestemming) nodig. U vraagt deze vergunning voor woningen die op de nominatie staan voor sloop of verbouw. Ook woningen die verkocht worden kunnen mogelijk een vergunning voor tijdelijke verhuur krijgen.

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (PDF)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De woning moet leegstaan.
  • U bent als eigenaar of verhuurder van woning van plan deze tijdelijk te verhuren.
  • De woning zal voldoende bewoond gaan worden.
  • Bij verwachte renovatie of sloop: dit moet binnen een redelijke tijd gebeuren.
  • Bij verwachte verkoop: er heeft nog niemand in de woning gewoond. Of de woning is voor de leegstand minimaal 12 maanden bewoont geweest door de eigenaar. Of de woning is in de tien jaar voor de leegstand niet langer dan drie jaar verhuurd geweest.
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijk verhuren.

Huurwoning

Een leegstandvergunning voor een woning, bedoeld voor sloop of renovatie is 2 jaar geldig. U kunt telkens een verlenging van 1 jaar aanvragen, tot maximaal 7 jaar. Een leegstandvergunning voor een huurwoning die wordt verkocht is ook 2 jaar geldig. U kunt hiervoor telkens een verlenging aanvragen van 1 jaar, tot maximaal 5 jaar. Een verlenging vraagt u aan via dit formulier.

Koopwoning

Voor een koopwoning krijgt u één keer een vergunning voor 5 jaar. Deze verlengen we niet. Tip: Overleg vooraf met uw hypotheekverstrekker over het (tijdelijk) verhuren van uw woning.

Leegstandwet

Om een vergunning te krijgen moet u zich houden aan de voorwaarden die in de Leegstandwet staan. Daarbij wordt artikel 15 lid 3 sub b (alleen voor koopwoningen) op de volgende manier uitgelegd:

Eigenaar moet bewijzen het huis minimaal 6 maanden bij een makelaar in de verkoop te hebben tegen een reële prijs. Dan blijkt dat van de eigenaar niet kan worden verwacht dat hij de woning op een andere manier dan door het tijdelijk verhuren op grond van de Leegstandwet inzet voor huisvesting.  

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn: € 62,75.

Contactgegevens

T (0341) 359 739