Wet goed verhuurderschap

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

De wet heeft betrekking op verhuurders en verhuurbemiddelaars. De wet gaat over:    

  • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie.
  • Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en niet redelijke servicekosten.
  • De plicht om de huurovereenkomst op papier te zetten.
  • De plicht om de huurder over een aantal zaken te informeren. Bijvoorbeeld over de eigen rechten en plichten.
  • Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.

Arbeidsmigranten

Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn voor hen extra regels waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden. Zo moet de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. De verhuurder moet de arbeidsmigrant informeren in de taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft.

Meldpunt

Wij hebben een meldpunt voor klachten over niet gewenst verhuurgedrag. De gemeente kan naar aanleiding van een melding zelf handhaven. Soms is dat niet mogelijk. We kunnen de melder vaak hulp geven bij het vinden van de organisatie die de melder verder helpt. U kunt een melding bij ons doen door een e-mail te sturen of te bellen.

Melding maken door een e-mail te sturen

Wilt u in uw e-mail antwoord op de volgende vragen geven?

  1. Waar gaat uw melding over? Bijvoorbeeld: discriminatie, intimidatie, huurcontract, bemiddelingskosten of servicekosten.
  2. Over welk adres gaat uw melding?
  3. Over welke verhuurder gaat uw melding? Als dat kan, graag ook het adres, telefoonnummer en/of e-mailadres van uw verhuurder aangeven.
  4. Hoe kunnen wij u bereiken?
  5. Heeft u foto's? Stuur deze met uw mail mee.

Stuur uw e-mail naar: huurklacht@putten.nl.

Melding maken door te bellen

U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer (0341) 359 611. Het is fijn als u dan duidelijk aangeeft dat u een melding doet op grond van de Wet goed verhuurderschap. Dan is het voor ons makkelijker om uw melding op de goede plaats in onze organisatie te krijgen.

Anoniem melden

U mag de melding anoniem doen. Bij een anonieme melding is het voor ons wel moeilijker om de melding te behandelen. Wij kunnen de verdere behandeling van de melding dan niet aan u terugkoppelen. Misschien hebben wij nog vragen over de melding. Vaak willen wij u vertellen wat wij met de melding hebben gedaan. Omdat wij u soms moeten doorverwijzen naar een andere instantie. Het is dan fijn als we uw naam weten en hoe wij u kunnen bereiken.

Meer informatie

In artikel 2 van de Wet goed verhuurderschap staat waar de verhuurder zich aan moet houden.

Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023