Urgentieverklaring woningzoekende

Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen. Om een woning te krijgen is er vaak een lange inschrijftijd nodig bij een woningstichting. Heeft u geen lange inschrijftijd, maar wel snel een (andere) woning nodig? Dan krijgt u in sommige gevallen voorrang.

Urgentie aanvragen

Het krijgen van voorrang begint met het aanvragen van een urgentieverklaring. Een regionale onafhankelijke commissie beoordeelt vervolgens de aanvragen. Dit gebeurt aan de hand van de Richtlijn Urgentie 2020. Aanvragen van een urgentie gaat via de woningstichting. Uiteindelijk is het uw eigen keuze om wel of geen urgentie aan te vragen. Op www.hurennoordveluwe.nl leest u hier meer over.

Niet eens met de beslissing?

De urgentiecommissie beslist namens burgemeester en wethouders over aanvragen voor urgentie. Bent u het niet eens met de beslissing van de urgentiecommissie? Stuur een bezwaarschrift naar de gemeente. Burgemeester en wethouders nemen zelf een beslissing over het bezwaarschrift.

Woningstichting Putten

Spoorstraat 2

3881 BW  PUTTEN

T (0341) 357 405

E info@wsputten.nl

www.wsputten.nl

www.hurennoordveluwe.nl