Kadastrale gegevens, kopie

Het kadaster geeft kadastrale informatie uit. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Voor ieder gebouw of stuk grond vindt u de volgende gegevens in het register:

  • Rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter).
  • Aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland heide).
  • Grafisch overzicht en de oppervlakte van het perceel.

Aanvraag

Voor de aanvraag heeft u een adres of kadastraal perceelaanduiding nodig. Kijk voor meer informatie op de website van het Kadaster.

Contactgegevens

T (0341) 359 655