Meer

 • Antireclamesticker

  U kunt bij de gemeente een antireclamesticker ophalen als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, wilt ontvangen. 

 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

  Het Kadaster beheert o.a. de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het Kadaster ontvangt de gegevens van deze basisregistraties van de gemeente. Wanneer u de gegevens van de BAG wilt raadplegen, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u zoekt via een kaart waar u bijvoorbeeld het adres in geeft. Alle panden, verblijfsobjecten en eventuele standplaatsen in de buurt van het ingegeven adres worden getoond. De andere mogelijkheid is dat u de administratieve gegevens rechtstreeks benaderd. Mochten de gegevens onjuist of onvolledig zijn dan kunt u de melden bij de gemeente.

 • Beleidsplan Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

 • Buurtbemiddeling

  Radiolawaai, blaffende honden, overhangende takken, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer. Dat gaat ten koste van het leef plezier en gezondheid. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

 • Integraal handhavingsbeleid

  Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van regels.

 • Meldpunt openbare ruimte (melding)

  Een schone en veilige omgeving staat bij ons voorop. Ziet u dat straatverlichting niet werkt of een stoeptegel kapot is? Heeft u last van water in de straat door een rioolverstopping? Ziet u dat ergens afval is gedumpt of is uw vuilnis niet opgehaald? Hebt u klachten over hondenpoep? Wordt er regelmatig op de stoep geparkeerd? Meld dit dan bij ons.

 • Verloren of Gevonden