Buurtbemiddeling

Radiolawaai, blaffende honden, overhangende takken, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer. Dat gaat ten koste van het leef plezier en gezondheid. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

Wat is buurtbemiddeling?                                                           

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers en luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij komen altijd met z’n tweeën. De buurtbemiddelaars komen niet met oplossingen, maar helpen de buren om zelf tot een oplossing te komen. Een oplossing waar beide buren tevreden mee zijn. Dit vergroot namelijk de kans op blijvende verbetering.

Buurtbemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen. Zij gaan eerst met de buren (thuis) apart in gesprek. Als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt dat op een neutrale plek. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling inschakelen

Heeft u een conflict of probleem (of dreigt te hebben) met buurtbewoners? Meld u aan voor buurtbemiddeling. Ook andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling zoals kerken en politie. De hulp is gratis. Er wordt wel verwacht dat deelnemers actief op zoek gaan naar een acceptabele oplossing voor beide buren.

Werkwijze buurtbemiddeling

Nadat het conflict is gemeld bij buurtbemiddeling, beoordeelt de coördinator of het probleem bemiddelaar is. Op basis van de situatie wordt een team van twee bemiddelaars opgesteld. De buurtbemiddelaars zoeken contact met de betrokken buren en gaan in gesprek.

Zijn beide buren bereid met elkaar in gesprek te gaan? Dan wordt een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein gepland. In het gesprek worden wensen voor verbetering uitgesproken en concrete afspraken (desgewenst) op papier gezet. Na ongeveer zes weken vindt er, als daar bij deelnemers behoefte aan is, nazorg plaats. De bemiddelaars nemen contact op met beide buren om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de coördinator door naar een andere organisatie.

Vrijwilligers

Om het team van vrijwilligers uit te breiden zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Eigenschappen die wij vragen van onze vrijwilligers:

 • Goed luisteren.
 • Vragen stellen en doorvragen.
 • Een positieve en optimistische benadering naar mensen hebben.
 • De eigen normen en waarden niet opdringen.
 • Niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag.
 • Open staan voor mensen en goed samenwerken. 

De nieuwe vrijwilligers bieden wij:

 • Een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp.
 • Professionele training conflictbemiddeling waar u altijd wat aan heeft, zowel in het werk als bemiddelaar als privé.
 • Begeleiding en ondersteuning.
 • Meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie.
 • Samenwerken met gemotiveerde en ervaren buurtbemiddelaars.
 • U bent verzekerd tijdens uw werk.

Meer informatie

Buurtbemiddeling Putten is elke werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (033) 469 2420. Meer informatie: www.problemenmetjeburen.nl.