Integraal handhavingsbeleid

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van regels.

Regels staan vastgelegd in:

  • Wetten.
  • Verordeningen.
  • Beschikkingen.

Regels zijn er om doelen te behalen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Er moet hierop wel controle zijn. Anders verliezen deze regels hun kracht.

De regionale rekenkamercommissie geeft aan dat de gemeente Putten goed op weg is met handhaving. Zij adviseren wel om de handhaving op het gebied van beleid, programmering en uitvoering integraal op te pakken. Een eerste stap hierin is de Nota Integraal handhavingsbeleid. Hierin staan voor diverse taakvelden de prioriteiten. Het gaat om de volgende taakvelden:

  • APV.
  • Brandveiligheid.
  • Bouwen.
  • Milieu.
  • Ruimtelijke Ordening.