Operatie Steenbreek

De gemeente Putten is één van de ongeveer 170 Nederlandse gemeenten die zich heeft aangesloten bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Het belangrijkste doel is het vervangen van onnodige verharding (stenen) door een diversiteit aan groen.

En dat is nodig, want ons klimaat verandert en dat is steeds vaker goed te merken. Er vallen meer heftige regenbuien en in de zomer zijn er langere perioden met hitte en droogte. Groene tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen maken de leefomgeving koeler en regenwater wordt beter vastgehouden. Bovendien biedt een groene leefomgeving een leefgebied voor insecten, vogels, amfibieën en andere kleine dieren. Maar ook de mens voelt zich beter in een groene omgeving: fijnstof wordt afgevangen, lucht wordt gezuiverd, het draagt bij aan een betere stemming en het zorgt zelfs voor een sneller herstel na ziekte. Zelfs de waarde van onroerend goed stijgt. Kortom: groen heeft ook een belangrijke economische waarde.

Website Stichting Steenbreek