Eerste inschrijving in Nederland

Gaat u zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen? Of heeft u al eerder ingeschreven gestaan? Dan moet u een eerste inschrijving in Nederland doen.

Voorwaarden

U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs. Denk aan een paspoort of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Een bewijs dat u woonruimte heeft. Denk aan een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.
  • Akte van geboorte. Alleen nodig als u geboren bent in het buitenland.
  • Een bewijs van rechtmatig verblijf. Alleen nodig bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie. Dit vraagt u aan bij de IND.
  • Een verhuisbericht. Alleen nodig als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt.
  • Een huwelijks- of een echtscheidingsakte (indien van toepassing).
  • Een akte van overlijden (indien van toepassing). Dit bewijst dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
  • Geboorteakten van de kinderen (indien van toepassing).
  • Bewijs van uitschrijving uit het vorige land. Alleen meenemen als u dit heeft.

Contactgegevens

T (0341) 359 670