Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Geef uw (her)vestiging aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor personen met de uitschrijving "Vertrek onbekend waarheen".

Afspraak maken voor het aangeven van uw (her)vestiging vanuit het buitenland

Voorwaarden

Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Uw partner en uw kinderen moeten zich persoonlijk inschrijven.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of toestemmingsverklaring hoofdbewoner.
  • Een geboorteakte (indien geboren in het buitenland).
  • Een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland.
  • Voor mensen die uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen: een verhuisbericht.
  • Indien van toepassing: huwelijks- of echtscheidingsakte, akte van overlijden, geboorteakten kinderen.

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Contactgegevens

T (0341) 359 670