Onkruidbestrijding

De gemeente Putten bestrijdt onkruid op verhardingen zoals wegen, straten, pleinen en stoepen. Eerder bestreden wij het onkruid door te spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen waarin glyfosaat zat. Sinds 1 april 2016 mogen gemeenten geen chemische middelen meer gebruiken. Deze middelen hebben een negatieve invloed op het milieu.

Onkruid verbranden met hete lucht

De gemeente bestrijdt het onkruid op een duurzame manier. Op stoepen, parkeerplaatsen en overige bestratingen met klinkers en rondom obstakels verbranden we het onkruid met hete lucht. Wij verwijderen onkruid in goten door te borstelen met een veegmachine. 

Plekken waar je met de machine niet kan komen, worden met de hand behandeld. Dit gebeurt met een strimmer met nylonkoord. Een veel gehoorde opmerking is dat de wortels dan blijven zitten en het onkruid zo weer doorgroeit. Dat klopt, maar door het afmaaien put je de plant uit.

Van mei tot en met oktober voeren wij deze werkzaamheden enkele malen uit.

Doordat wij geen chemische middelen meer gebruiken, groeien er meer (on)kruiden in de goten. Vooral varkensgras is een taai onkruid dat lastig te bestrijden is. Door extra te borstelen met de veegmachine bestrijden wij deze overlast.

Wij zien ook dat door deze duurzame manier van werken het straatbeeld verandert. Meer (on)kruiden zijn op de bestratingen en goten te zien. Het uitgangspunt is om het kwaliteitsniveau te hebben dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Helpt u ook?

Als inwoner kunt u helpen door opgeschoten groen in de stoep voor uw huis handmatig te verwijderen. Gebruik geen chemische middelen.

Geef uw klacht of melding over onkruid op verhardingen aan de gemeente door via www.putten.nl/melding. Of bel met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.