Straatverlichting

U kunt klachten en meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijden dat de verlichting aan of uit is.

Het onderhoud gebeurt volgens een afgesproken planning. Daarom pakken wij alleen storingen die de (verkeers-)veiligheid en openbare orde in gevaar brengen direct aan.

Ziet u dat de openbare verlichting het niet meer doet?

Geef dit dan aan ons door via www.putten.nl/melding. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611. De storing meldt u door de straatnaam en het nummer van de lichtmast door te geven. Dit nummer staat op ongeveer 2 meter hoogte op te mast. U herkent het nummer aan de zwarte cijfers op een gele achtergrond. Hierdoor is de precieze plaats van de lichtmast bekend. Wij kunnen dan gericht opdracht geven de kapotte verlichting te repareren.

Het is onmogelijk om alle storingen afzonderlijk op te lossen. Wij bundelen daarom de binnengekomen meldingen. Eens per twee weken worden de reparaties uitgevoerd.

's Avonds of in het weekend een storing?

In geval van een noodsituatie kunt u buiten kantoortijden bellen naar het storingsnummer 088 396 6477. Dit nummer is niet bedoeld voor het melden van één kapotte lantaarnpaal. Bij één van de volgende situaties kunt u het storingsnummer bellen:

  • Bij één of meerdere hele straten of een hele woonwijk brandt de openbare verlichting niet.
  • Er is een lichtmast aangereden en deze staat of ligt gevaarlijk op de grond.
  • Er hangt een armatuur los bij een lichtmast.
  • Bij vandalisme waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor verkeer of omgeving.
  • Als een deurtje van een lichtmast eruit is en de bedrading zichtbaar is.

Bij een melding graag het lichtmastnummer doorgeven. En bij een grotere storing graag meerdere lichtmastnummers aangeven. Dit is van belang voor de storingsmonteur om de juiste gegevens te hebben. Anonieme meldingen worden telefonisch niet aangenomen.