Uitzicht belemmerende en overhangende beplanting

Voor de veiligheid van de weggebruikers, zowel snel- als langzaam verkeer, worden allerlei maatregelen genomen. Wegbelijningen, verkeersborden en verkeersregelinstallaties zijn er om het verkeer in goede banen te leiden. Dat beplanting ook een belangrijke rol speelt bij de verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Uitzicht belemmerende en overhangende beplanting kunnen het verkeer erg hinderen. Wilt u daarom uw beplanting (indien nodig) volgens de richtlijnen terugsnoeien?

Overhangende beplanting

Er zijn regels vastgesteld voor overhangende begroeiing:

  • Bij een voetpad mag begroeiing niet lager hangen dan 2,5 meter.
  • Voor fietspaden geldt hetzelfde als bij een voetpad. Alleen naast het fietspad moet een strook van 50 centimeter vrijgehouden worden.
  • Voor wegen geldt dat begroeiing niet lager mag hangen dan 4,5 meter. Dit wordt 1 meter vanaf de zijkant van de weg gemeten.

Tekening overhangende begroeiing (PDF, 28,0kB)

Uitzicht bij kruisingen

Voor een veilige verkeersafwikkeling op kruisingen is het volgende noodzakelijk:

  • Er moet vrij uitzicht naar links en rechts zijn op voorrangskruisingen.
  • Er moet vrij uitzicht zijn naar rechts op gelijkwaardige kruisingen.
  • Het uitzicht naar links en rechts moet bij een voorrangskruising ruimer zijn dan bij een gelijkwaardige kruising. Het verkeer moet namelijk aan beide kanten voorrang verlenen. Ook geldt op een voorrangsweg vaak een hogere maximumsnelheid.

Uitzichtdriehoeken

Om het vrije uitzicht op kruisingen te garanderen, zijn er uitzichtdriehoeken vastgesteld. Dit is het gebied waarin de verkeersdeelnemers voldoende zicht op elkaar moeten hebben. De grootte van de uitzichtdriehoek hangt af van de maximumsnelheid op de weg. Zit het voorwerp of beplanting in de uitzichtdriehoek? Dan mag het niet hoger zijn dan 50 centimeter. Uitzondering hierop zijn bomen die gesnoeid zijn tot een hoogte van minimaal 3 meter. Er moet daarbij wel voldoende uitzicht zijn en er moet minimaal 1 meter tussen de stammen zitten.

Tekening uitzichtdriehoeken gelijkwaardige kruisingen binnen de bebouwde kom (PDF, 44,0kB)