Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Putten? In de meeste gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij de organisatie van een rommelmarkt, kermis of festival. Vanaf 1 juli 2020 zijn er in aangepaste vorm weer evenementen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vindt u in het uitvouwmenu hieronder.

Evenementenvergunning online aanvragen via DigiD 

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Aanvraag evenementenvergunning (PDF, 308kB)', downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 658

 

Voorwaarden evenementen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in ‘aangepaste vorm’ weer evenementen mogelijk onder bepaalde voorwaarden opgesteld door de Rijksoverheid. De voorwaarden die tot nu toe bekend zijn:

 • Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Buiten

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.
 • Let op: Op dit moment zijn nog niet alle voorwaarden duidelijk waaronder evenementen mogen plaatsvinden. Zoals specifieke hygiëne-eisen. Zodra deze bekend zijn, vindt u deze voorwaarden op deze webpagina. Houdt u daarom deze pagina in de gaten.

Afhandeling

 • De reguliere behandeltermijnen blijven ongewijzigd
 • Alleen compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen, waarin duidelijk is gemaakt hoe aan elke voorwaarde wordt voldaan.
 • U betaalt altijd de leges, ook als uw evenement door (gewijzigde) coronamaatregelen niet door kan gaan.

Is uw evenement niet in een officiële horecagelegenheid, maar wilt u wel alcoholische dranken schenken? Dan heeft u waarschijnlijk een Drank- en Horecawet ontheffing nodig. U kunt het formulier 'Aanvraag Drank- en Horecawet Model C ontheffing downloaden (PDF, 118kB)', downloaden, uitprinten en invullen.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag brengen wij kosten in rekening. Het tarief is onder meer afhankelijk van het soort evenement.

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. De volgende bijlagen zijn altijd verplicht:

 • Bij meerdere locaties: voeg per locatie een kaart  toe (schaal 1:500/250) en een overzichtskaart (schaal 1:1000)
 • Bij routes: voeg routekaart(en) toe (bijvoorbeeld loop- of fietsroutes)

Afhankelijk van de antwoorden die u geeft tijdens het online aanvragen van uw vergunning, vragen wij van u de volgende bijlagen toe te voegen:

 • Overzichtskaarten per locatie (voor rijroutes voor hulpdiensten)
 • Bij routes: voeg routekaart(en) toe, zoals looproutes en fietsroutes
 • Bij een optocht: route met tijdschema
 • Veiligheids- en calamiteitenplan
 • Parkeerplan en/of fietsenplan
 • Overzicht gecertificeerde verkeersregelaars en inzetplanning
 • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C
 • Per leidinggevende tappunt: kopie identiteitsbewijs, verklaring hygiëne

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit is mogelijk binnen 6 weken.