Ontheffing verspreiden reclamemateriaal

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door college aangewezen wegen of gedeelten daarvan. Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen.

Het college kan ontheffing verlenen van het genoemde verbod naar hetgeen is vastgesteld in het beleid.

Aanvraagformulier ontheffing verspreiden gedrukte stukken downloaden (PDF)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht.

Legeskosten 2021

  • 3,95 per dag of een gedeelte daarvan

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via  het aanvraagformulier.

Meer informatie

T (0341) 359 658

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.