Ontheffing verspreiden reclamemateriaal

U mag gedrukte en/of geschreven stukken of afbeeldingen niet:

  • Onder publiek verspreiden of openlijk aanbieden.
  • Aanbevelen of bekend maken op of aan door college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

Het verbod geldt niet voor:

  • Huis-aan-huis verspreiden.
  • Of aan huis bezorgen van gedrukte en/of geschreven stukken of afbeeldingen.

Het college mag een ontheffing geven van het genoemde verbod.

Aanvraagformulier ontheffing verspreiden gedrukte stukken downloaden (PDF)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de ontheffing brengen wij legeskosten in rekening.

Legeskosten 2024

  • € 4,25 per dag of een gedeelte daarvan

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag u één keer verlengen.

Contactgegevens

T (0341) 359 658