Adverteren & Reclame

 • Advertentie- en acquisitiefraude

  Het komt helaas regelmatig voor dat malafide advertentieverkopers zeggen te werken voor een gemeentelijke uitgave zoals de gemeentegids. De gemeente werft of verkoopt zelf géén advertenties.

 • Ontheffing verspreiden reclamemateriaal

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

 • Reclame plaatsen

  Voor het plaatsen van reclame heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Hierover zijn afspra-ken gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Ontheffing reclamevoertuig

  U mag een voertuig met handelsreclame niet op de weg parkeren met het doel handelsreclame te maken. Het college mag op dit verbod een ontheffing geven.