Adverteren & Reclame

 • Advertentie- en acquisitiefraude

  Het komt helaas regelmatig voor dat malafide advertentieverkopers zeggen te werken voor een gemeentelijke uitgave zoals de gemeentegids. De gemeente werft of verkoopt zelf géén advertenties.

 • Ontheffing verspreiden reclamemateriaal

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

 • Reclame plaatsen

  Voor het aanbrenge­­­n van reclame is geen omgevingsvergunning vereist. Er zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening voorschriften wel opgenomen over het plaatsen van reclame.

 • Ontheffing reclamevoertuig

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken. Het college kan van dit verbod ontheffing ontlenen.