Reclame plaatsen

Voor het plaatsen van reclame heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening.

LET OP: het kan gebeuren dat u om een andere reden toch een omgevingsv­erg­u­­nning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u voor het plaatsen van de reclame:

  • Een bouwwerk plaatst/verandert.
  • Een reclamevoertuig parkeert.
  • Een weggedeelte gebruikt in strijd met de bestemming.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.

Contactgegevens

T (0341) 359 725