Reclame plaatsen

Voor het aanbrenge­­­n van reclame is geen omgevingsvergunning vereist. Er zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening voorschriften wel opgenomen over het plaatsen van reclame. Neem hierover contact op met de gemeente via onderstaand telefoonnummer.

LET OP: De kans is aanwezig dat u om een andere reden toch een omgevingsv­erg­u­­nning nodig hebt. Bijvoorbeeld als ten behoeve van de reclame:

  • een bouwwerk wordt geplaatst/veranderd;
  • een reclamevoertuig wordt geparkeerd;
  • een weggedeel­te wordt gebruikt in strijd met de bestemming.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 725