Ontheffing reclamevoertuig

U mag een voertuig met handelsreclame niet op de weg parkeren met het doel handelsreclame te maken. Het college mag op dit verbod een ontheffing geven.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag u één keer verlengen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611