Linken

  • Omgevingsplan (Bestemmingsplannen)

    Vanaf 1 januari 2024 werken wij met de Omgevingswet. Vanaf dat moment kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar is er één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarin staan niet alleen de regels die normaal gesproken in bestemmingsplannen stonden, maar in de loop van de tijd ook alle andere gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving (denk aan milieuregels, kappen, uitwegen). Tot en met 2031 hebben gemeenten de tijd om alle regels over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan.

  • Organisaties voor ondernemers

    In Putten zijn diverse organisatie actief voor ondernemers.