Ondernemerschap

Toerisme is een belangrijke economische sector in gemeente Putten. Dat willen we graag zo houden en – beter nog – verder versterken. Daarom zijn we met een aantal onderwerpen bezig.

 • Dromenlab Putten

  Begin 2018 is het Dromenlab Putten ingezet om positieve energie onder de toeristische partners aan te wakkeren. Het is gericht op samenwerking en innovatie. Er ontstond veel enthousiasme, zin in samenwerking en om de schouders er onder te zetten. Met een werkgroep van toeristisch belanghebbenden, VVV en gemeente is gekomen tot een gezamenlijk verhaal. Het DNA van Putten, de huidige en gewenste doelgroepen en de positionering van Putten.

 • Investeringsprogramma kwaliteitsimpuls verblijfrecreatie

  Doel in de gemeente Putten is om een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren. Dit als onderdeel van het toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Daarom heeft de gemeente samen met de Puttense Recreatie Ondernemersvereniging (PROV) een programma opgesteld, specifiek voor de vakantieparken. De looptijd is van 2019 t/m 2021.

 • Bezoekersonderzoek

  Van juli tot en met oktober 2021 is er een bezoekersonderzoek uitgevoerd in de gemeente Putten. Er is dagbezoekers en vakantiegangers gevraagd naar hun mening over Putten. 600 bezoekers hebben de online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn in vergelijking met de resultaten van 2018 nog positiever.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Putten legt belasting op aan mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen. Er zijn twee vormen: toeristenbelasting en forensenbelasting. Door deze belasting te betalen, dragen de toeristen een steentje bij aan de toeristische voorzieningen. Zo investeren we elk jaar in de fiets- en wandelpaden, picknickplekken, toeristische informatie (de VVV, digitale kalender, toeristische wegwijzers), het zwembad en recreatiegebieden als de Krachtighuizerheide.