Mantelzorg

Zorgt u lange tijd onbetaald voor een zieke, oudere of gehandicapte uit uw directe omgeving? Dan geeft u mantelzorg. U zorgt bijvoorbeeld voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur.

Als u mantelzorg geeft, kunt u recht hebben op mantelzorgondersteuning. Dit zijn voorzieningen die uw werk lichter maken. Is de voorziening speciaal bedoeld voor mantelzorgers, dan is er sprake van directe mantelzorgondersteuning. Denk hierbij aan:

  • Boodschappendienst.
  • Hulp bij de administratie.
  • Lotgenoten contact.
  • Dagopvang.

Is de voorziening gericht op de zorgvrager? Dan is er sprake van indirecte mantelzorgondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij de verzorging in de thuissituatie.

In Putten is bij Welzijn Putten een servicepunt voor mantelzorgers.

Aanvraag

Mantelzorgondersteuning kunt u aanvragen bij Welzijn Putten.

Contactgegevens Welzijn Putten

Harderwijkerstraat 19

Postcode 3881 ED  PUTTEN

T (0341) 357 078

E info@welzijnputten.nl

www.welzijnputten.nl

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.