Mantelzorg

Mantelzorg is het langdurig bieden van onbetaalde zorg en hulp aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Denk aan een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
Mantelzorgers geven deze zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Mantelzorg is niet de gebruikelijke zorg en hulp die mag worden verwacht van een echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

 • Ondersteuning voor de mantelzorger

  U bent mantelzorger als u tenminste 3 maanden, 8 uur per week, voor een ander zorgt. Zonder dat hij of zij daarvoor betaald krijgt.

 • Mantelzorgwaardering

  Mantelzorgers doen werk van onschatbare waarde. Voor dat belangrijke werk geeft de gemeente jaarlijks een bedankje: de mantelzorgwaardering.

 • VNG Vrijwilligersverzekering

  Mantelzorgers zijn erg belangrijk in de samenleving. Belangrijk werk dat soms risico's met zich meebrengt, waarbij het kan gebeuren dat er iets mis gaat.

 • Woonfaciliteiten voor mantelzorgers

  In de inwoningsnota van de gemeente Putten leest u meer over de faciliteiten die er zijn voor mantelzorgers en zorgvragers als het gaat om inwoning of de situering van een tijdelijke woonvoorziening.