Woonfaciliteiten voor mantelzorgers

In de inwoningsnota van de gemeente Putten leest u meer over de faciliteiten die er zijn voor mantelzorgers en zorgvragers als het gaat om inwoning of de situering van een tijdelijke woonvoorziening. Deze faciliteiten zijn mogelijk als er sprake is van het verlenen van íntensieve zorg’ aan een naaste.

Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de Servicebalie van de gemeente Putten.  Zij kunnen u precies vertellen wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn die in uw situatie van toepassing is, en of er wel of geen vergunning nodig is.