Vervoersvoorzieningen

In het intakegesprek beoordelen wij of u afhankelijk bent van vervoer. Ook kijken wij of u dit zelf nog kunt doen of iemand in uw familie- of kennissenkring. Belangrijk daarbij is ook of u het openbaar vervoer kunt bereiken en gebruiken. Als dit allemaal niet zo is, wordt gekeken of u een vervoersvoorziening kunt krijgen en voor welke afstand. 

Korte afstand 

Het gaat hier om het zogenaamde loop- en fietsvervoer. Als u niet de korte en/of iets langere afstand kunt overbruggen, dan kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening voor de korte afstand. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een scootmobiel. 

Langere afstand 

Het gaat hier om lokaal/regionaal vervoer voor de wat langere afstand. Hiervoor is er de mogelijkheid voor collectief vervoer via ViaVé. 

Regiotaxi (ViaVé) 

Wij houden rekening met uw situatie. Denk bijvoorbeeld aan medische of sociale begeleiding, gebruik van rollator, rolstoel of scootmobiel, gebruik van SOHO/hulphond, beperking met zien of horen, of u voorin moet zitten, enzovoort. Meer informatie vindt u op de website van ViaVé.