Woonvoorzieningen

Losse woonhulpmiddelen 

Door een beperking kunt u misschien sommige ruimten in uw woning niet meer gebruiken. Kunt u hiervoor geen oplossing vinden op de ‘normale markt’? Dan kan een hulpmiddel misschien het probleem wegnemen.

Woningaanpassingen 

Kunt u door uw beperking uw woning niet meer normaal gebruiken? En zijn er geen andere oplossingen? Dan kunt u misschien een woonvoorziening krijgen. Dit kan een hulpmiddel zijn, maar ook een woningaanpassing. 

Aanpassen van de woning 

Kunt u woning niet zelf of met hulp uit uw omgeving aanpassen? Dan kijken we eerst of het mogelijk is om te verhuizen naar een geschikte woning. Als dit niet op korte termijn mogelijk is, kunt u een woningaanpassing aanvragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpassing van uw badkamer. 

Traplift

Als aan u een traplift wordt toegekend, wordt deze traplift geleverd door Otolift