IOAW

IOAW is de afkorting van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. U kunt recht hebben op een IOAW-uitkering als u bent geboren voor 1 januari 1965 en onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt hierbij ook mee, maar het inkomen van minderjarige kinderen niet.

Voorwaarden

U moet aan minstens 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent op of na uw 50e werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze uitkering is gestopt, omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent voor een deel arbeidsongeschikt (minder dan 80%) en u had op 28 december 2005 een IOAW-uitkering.

Aanvulling op het inkomen

De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Inkomsten van u (en uw partner) trekken wij af van de uitkering. Gebruikt uw werkgever een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dit bedrag rekenen wij dan niet mee. Ook als deze periodiek wordt betaald. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde uitgeven. Uw vermogen rekenen wij niet mee.

Contactgegevens

T (0341) 359 611