Inkomensondersteuning

 • Bijstandsuitkering

  Als u geen of onvoldoende inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Deze uitkering is bedoeld om uw inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau, zodat u in ieder geval in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer zelf voldoende inkomen heeft. Daarom zoeken wij actief met u naar mogelijkheden. Denk hierbij aan het zoeken van werk. Of als dat mogelijk is, een opleiding waarvoor u studiefinanciering ontvangt.

 • Ioaw

  Ioaw is de afkorting van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. U kunt recht hebben op een Ioaw-uitkering als u bent geboren voor 1 januari 1965 en onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt hierbij ook mee, maar het inkomen van minderjarige kinderen niet.

 • Ioaz

  Ioaz is de afkorting van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Denkt u na om te stoppen als zelfstandig ondernemer? Omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan heeft u mogelijk recht op deze uitkering. 

 • Re-integratie

  Er zijn verschillende manieren om u te laten re-integreren. Het doel daarbij is altijd om u, zover mogelijk, aan werk te helpen. Hierdoor krijgt u een inkomen waardoor u geen bijstandsuitkering meer nodig heeft. Samen met u wordt een Plan van Aanpak opgesteld om te kijken wat voor u mogelijk is.

 • Starten eigen bedrijf

  Starten van een eigen bedrijf is een mogelijkheid om uit de uitkering te raken. Wilt u zelfstandig ondernemer worden? Als bijstandscliënt of als startende ondernemer kunt u hulp krijgen van de gemeente Putten. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen: