Re-integratie

Er zijn verschillende manieren om u te laten re-integreren. Het doel daarbij is altijd om u, zover mogelijk, aan werk te helpen. Hierdoor krijgt u een inkomen waardoor u geen bijstandsuitkering meer nodig heeft. Samen met u wordt een Plan van Aanpak opgesteld om te kijken wat voor u mogelijk is.

Als u bijvoorbeeld al lange tijd niet meer gewerkt heeft, kunt u geplaatst worden op een werkervaringsplaats. U leert dan (weer) hoe het is om te werken. Ook kan het zijn dat u meer kans heeft op werk als u een bepaalde opleiding volgt. En soms is het voor u helemaal niet meer mogelijk om te werken, vanwege bijvoorbeeld gezondheidsproblemen. Samen met de Werkconsulent komt u uiteindelijk tot een Plan van Aanpak.

Belangrijk om te weten is dat het re-integratietraject niet vrijblijvend is. U bent dus verplicht om hieraan mee te werken. Als u dit niet doet, kan het zijn dat u tijdelijk een lagere of geen uitkering krijgt.