Starten eigen bedrijf

Starten van een eigen bedrijf is een mogelijkheid om uit de uitkering te raken. Wilt u zelfstandig ondernemer worden? Als bijstandscliënt of als startende ondernemer kunt u hulp krijgen van de gemeente Putten. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet een ondernemersplan opstellen.
  • Voor uw producten of diensten moet een markt bestaan.
  • U voldoet aan alle wettelijke eisen voor de uitoefening van een eigen bedrijf in Nederland. Zo moet u bijvoorbeeld aan de vestigingseisen voldoen.
  • U moet arbeidsgeschikt zijn voor het werk dat u gaat doen of uw arbeidsgeschiktheid moet erdoor groeien. 
  • U gaat minstens 1.225 uur per jaar als zelfstandige werken.
  • Uw eigen inkomen en/of vermogen is niet genoeg om een bedrijf te starten. Hierbij wordt ook gekeken naar het inkomen van uw partner, als u gehuwd of samenwonend bent.
  • U krijg geen lening via een bank.
  • Uw plan laat zien dat uw bedrijf levensvatbaar is en dus genoeg inkomen oplevert.