Afkoppelen riolering

Om wateroverlast te verminderen worden wegen en trottoirs afgekoppeld van het rioolstelsel. Door het afkoppelen komt er minder hemelwater in de riolering, het regenwater wordt door het afkoppelen in de bodem geïnfiltreerd. Er wordt gebruik gemaakt van verticale infiltratie buizen. Door het afkoppelen kan de capaciteit van de riolering bij regenbuien efficiënter worden gebruikt.

 • Afkoppelfolder

  pdf, 14MB

  De afkoppelfolder is ontwikkeld door het waterschap Vallei en Veluwe om inwoners te informeren over het waarom en hoe regenwater af te koppelen van de riolering. In de folder staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit kunt doen. Daarnaast geeft de folder ook informatie over wat u nog meer kunt doen om wateroverlast te voorkomen. De afkoppelfolder kunt u hier downloaden.

 • Bijdrageregeling voor afkoppelen regenwater van verhard oppervlak

  Eigenaren van woningen, panden of percelen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van € 2,50 per daadwerkelijk afgekoppelde m² verhard oppervlak.

 • Richtlijnen voor wonen in een afgekoppeld gebied (PDF, 724kB)

  pdf, 723kB

  In de richtlijnen vindt u meer informatie over het afkoppelen van de riolering en wat u kunt doen om uw steentje bij te dragen.