Bijdrageregeling voor afkoppelen regenwater van verhard oppervlak

De gemeente Putten heeft bij zware regenbuien last van wateroverlast. Dit gaat meestal samen met water op straat. In sommige gevallen komt dit water een gebouw binnen met alle negatieve gevolgen.

Wateroverlast ontstaat vooral omdat wij in het “oude” gedeelte van Putten werken met een gemengd systeem. Zowel afvalwater als regenwater gaat door één rioolbuis. In de “jongere” wijken van Putten voeren wij het regenwater apart af van het afvalwater. Een gescheiden systeem. Bij zware regenbuien stroomt het regenwater over naar sloten of wadi’s.

Een oplossing om de wateroverlast kleiner te maken is het afkoppelen van het regenwater van het gemengde systeem. Dan hoeft het rioolsysteem minder af te voeren en is er minder snel wateroverlast. Als de gemeente een straat vernieuwt koppelen wij het regenwater af en voeren deze via infiltratie af.

Ook de daken en terreinen van woningen, gebouwen of percelen kunt u afkoppelen. Daarvoor is de bijdrageregeling. Dit om de eigenaren aan te moedigen het regenwater van het gemengde systeem af te koppelen. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van € 2,50 per daadwerkelijk afgekoppelde m² verhard oppervlak.

Aanvraagformulier hemelwater afkoppelen van verhard oppervlak downloaden (PDF)

Voorwaarden

  • De bijdrage geldt alleen voor bestaande gebouwen of terreinen. Voor nieuwbouw/grote verbouwingen is afkoppelen verplicht gesteld in de omgevingsvergunning, onderdeel bouwen.
  • De bijdrage is voor panden of percelen aangesloten op het gemengde rioolsysteem. Volgens tekening 179385-RP1 van het Basis Riolerings Plan van de gemeente Putten.
  • Afkoppelen van meer dan 500 m².
  • Het water van het afgekoppelde verhard oppervlak infiltreert u op eigen terrein.
  • De bijdrage ontvangt u als de voorziening klaar is.
  • De aanvrager toont aan dat het verharde oppervlak is afgekoppeld.

Contactgegevens

T (0341) 359 784