Beleid huisvesting arbeidsmigranten

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Putten. Als er een verzoek voor het huisvesten van arbeidsmigranten wordt ingediend, wordt getoetst aan dit beleid. De beleidsregels gelden voor het huisvesten van vijf of meer arbeidsmigranten.

Uitgangspunten van het beleid zijn onder andere:

  • voorkeur voor huisvesting in leegstaande kantoren of andere bedrijfspanden, een locatie waar op grond van het bestemmingsplan bebouwing is toegestaan en/of huisvesting nabij de werklocatie;
  • voorkeur voor gespreide huisvesting. Het uitgangspunt is maximaal 100 arbeidsmigranten per locatie;
  • beheer en toezicht nodig en
  • voldoende parkeerplaatsen.

De beleidsregels kunt u hieronder downloaden. Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768.

Downloads: