Nota Kostenverhaal

De gemeenteraad heeft op 4 februari 2021 de Nota Kostenverhaal geactualiseerd. In de Nota Kostenverhaal staat hoe de gemeente bij ruimtelijke projecten bovenwijkse en bovenplanse kosten in verband met grondexploitatie wil verhalen. Het gaat om het verhalen van deze kosten op/bij partijen die projecten ontwikkelen. Zij hebben hierbij een relatie met bovenwijkse en bovenplanse kosten. Met de Nota Kostenverhaal wil de gemeente een verantwoording bieden voor de wijze van kostenverhaal. De nota beschrijft de methodiek van kostenverhaal en geeft inzicht in de ramingen van investeringskosten.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Nota Kostenverhaal ’, pdf, 477kB