Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 werken wij met de Omgevingswet. Vanaf dat moment kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar is er één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarin staan niet alleen de regels die normaal gesproken in bestemmingsplannen stonden, maar in de loop van de tijd ook alle andere gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving (denk aan milieuregels, kappen, uitwegen). Tot en met 2031 hebben gemeenten de tijd om alle regels over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan.

Wijzigen omgevingsplan

Als u bepaalde plannen heeft op uw perceel, en deze plannen passen niet binnen de regels van het omgevingsplan, dan kunt u bij de gemeente een verzoek tot aanpassing van het omgevingsplan indienen.

Dit kan op een aantal manieren:

  • Wilt u weten of de gemeente positief staat tegenover uw plan? Dan kunt u het beste een afspraak maken met een van onze medewerkers. Hierna kunt u eventueel een principeverzoek indienen. U krijgt vervolgens een antwoord op uw principeverzoek. De behandeling van een principeverzoek kost geld.
  • Principeverzoeken voor complexe ruimtelijke initiatieven worden behandeld op de Omgevingstafel. Hier worden plannen integraal beoordeeld op haalbaarheid. De spelregels van het Omgevingsplan Putten 2040 bieden hiervoor een leidraad.
  • Als het antwoord positief is, kan een procedure tot aanpassing van het omgevingsplan starten. Deze procedure kosten geld. De beslissing om het omgevingsplan wel of niet aan te passen ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.