Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdagmiddag 9 december vanaf 13:00 uur toetst de rayonarchitect de onderstaande plannen aan het gemeentelijk welstandsbeleid. Vanwege de coronabeperkingen zal het overleg geheel digitaal plaatsvinden. 

Nummer – Adres en omschrijving

W 21/396 -  Lariksstraat 26, bouwen woning met bijgebouw

W 21/407 -  Huddingweg 5, bouwen 2 varkensstallen

W 21/416 -  Handelsweg 24, verbouwen bedrijfspand

W 21/432 -  Stationsstraat 65, vergroten woning

W 21/435 -  Lariksstraat 28, bouwen woning met bijgebouw

W 21/440 -  Harderwijkerstraat 40, bouwen carport/berging

W 21/447 -  Roosendaalseweg 168, bouwen paardenstal

W 21/454 -  Bijsterenseweg 11, plaatsen zonnepanelen, veldopstelling

W 21/470 -  Havikstraat 66, verhogen schuur

Het gaat hier om aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.