Agenda commissie voor ruimtelijke kwaliteit

Op dinsdag 13 februari  toetst de rayonarchitect van de commissie Omgevingskwaliteit vanaf 14:00 uur in het gemeentehuis van Putten de volgende plannen aan de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid. 

Z2023-0353 - Industrieweg 18, verbouwen bedrijfspand
Z2023-0354 - Keizerswoert 21, verbouwen bedrijfspand
Z2023-0361- Kiefveldersteeg 9B, legaliseren wijzigingen bedrijfspand
Z2023-0389 - Allermolensteeg 4, bouwen kalverenstal op gewijzigde locatie
Z2023-0391 - Drosteweg 29B, verbouwen woning
Z2023-0401 - Garderenseweg 21A, legaliseren vergroten woning op verdieping
Z2023-0405 - Van Damstraat 31, vergroten woning met aan-/opbouw

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.