Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdagmiddag 4 augustus toetst de rayonarchitect in het gemeentehuis vanaf 13.00 uur de onderstaande plannen aan het gemeentelijk welstandsbeleid. 

 

Nummer – Adres en omschrijving

 

W 22/174 -  Hooiweg 19, wijzigen gebruik stal en plaatsen windturbine

W 22/206 -  Tankstation Vanenburg A28, plaatsen luifel, container en hekwerken

W 22/226 -  Hoge Einderweg 10, verbouwen schuur voor mantelzorg

W 22/230 -  Houtweg 2, bouwen recreatiewoning

W 22/237 -  Arkemheenseweg 32, plaatsen kleine windturbine

W 22/238 -  Zuiderzeestraatweg 23, plaatsen kleine windturbine

W 22/245 -  Brinkstraat 85, groter uitvoeren buitenbergingen

W 22/246 -  Midden Engweg 27, plaatsen reclamezuil

W 22/255 -  Trientje Timmerstraat 58, bouwen woning met bijgebouw

W 22/258 -  Harderwijkerstraat 55, verbouwen zolderverdieping

W 22/261 -  Bilderdijkstraat 2, vergroten woning

W 22/267 -  Davelaarsgoed 3, legaliseren overkapping

W 22/272 -  Sprielderweg 9, plaatsen dakkapel

 

 

W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.