Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdag 24 november toetst de rayonarchitect in het gemeentehuis vanaf 13.00 uur de onderstaande plannen aan het gemeentelijk welstandsbeleid. 

Nummer – Adres en omschrijving

W 22/357 -  Harderwijkerstraat 15, vergroten woning en vervangen bijgebouw

W 22/363 -  Burg Roosmale Nepveulaan 16, bouwen toegangspoort en hekwerk

W 22/372 -  Molenstraat 2, verbouwen winkel- naar woonruimte

W 22/386 -  Hakschaer 8, verbouwen en vergroten woning

W 22/396 -  Zuster Joustrastraat 5 en 7, gewijzigd uitvoeren woningen

W 22/397 -  Oude Garderenseweg 12, legaliseren carport

W 22/399 -  Rotonde Bosrand/Garderenseweg, (ver)plaatsen fietsenstalling

W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.