Agenda commissie Omgevingskwaliteit

Op dinsdag 21 mei toetst de rayonarchitect van de commissie Omgevingskwaliteit vanaf 13:00 uur in het gemeentehuis van Putten de volgende plannen aan de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid. 

Nummer – Adres en omschrijving
Z2024-00196 - Lariksstraat 8, vernieuwen en isoleren dak woning
Z2024-00240 - De Schauwhof 1-35, wijzigen vergund bouwplan
Z2024-00243 - Schimmelpennincklaan 4, bouwen bedrijfsruimte


In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.