Conceptverzoek

Het conceptverzoek vervangt het schetsplan/principeverzoek.

Wilt u uw woning uitbreiden, een bijgebouw plaatsen, of heeft u een ander plan dat uw leefomgeving verandert? Mogelijk is hiervoor een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging nodig. Om te beoordelen of dit inderdaad nodig is, kunt u een conceptverzoek indienen. U stuurt ons dan uw plan op en wij beoordelen of uw plan past binnen de regels. Ook laten wij u weten hoe haalbaar uw plan is of wat u moet doen om deze haalbaar te maken.

Online aanvragen conceptverzoek

Wat u moet weten

In Putten hebben we 1 ingang voor alle bouw- en ontwikkelplannen. Dit betekent dat u een conceptverzoek kunt indienen als u uw woning of bedrijf gaat (ver)bouwen. Maar ook als u een idee heeft om een gebied te ontwikkelen met woningen, activiteiten, groen of andere functies.

Wij proberen om binnen acht weken een reactie te geven op uw conceptverzoek. Lukt dit niet binnen acht weken, dan informeren wij u hierover.

Zo werkt het

Als wij nog extra informatie of documenten nodig hebben, nemen wij contact met u op. Daarna beoordelen wij uw plan. Wij vergelijken uw plan dan met het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. Zo staat er bijvoorbeeld in waar woningen of bedrijven mogen komen en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Als uw plan past in het omgevingsplan

Past uw plan in het Omgevingsplan dan krijgt u direct advies over wat u moet doen om uw plan mogelijk te maken. Dit kan betekenen dat u een melding moet doen of vergunning moet aanvragen. We leggen u dan uit hoe u dit doet.

Als uw plan niet past in het omgevingsplan

Misschien past uw plan niet in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld omdat u iets wilt bouwen waar dit niet mag. We kijken dan of uw plan wel past binnen de doelen uit onze Omgevingsvisie.

  • Sluit uw plan aan bij de Omgevingsvisie? Dan onderzoeken we of uw plan haalbaar is of na aanpassing haalbaar wordt. We beoordelen uw plan hiervoor aan alle geldende regels. We adviseren u over de vervolgstappen. Als we denken dat u uw plan niet kan uitvoeren, leggen we uit waarom
  • Sluit uw plan niet aan bij de Omgevingsvisie? Dan leggen we u uit waarom u uw plan helaas niet kunt uitvoeren.

Kosten

Het is mogelijk dat kosten in rekening worden gebracht voor een conceptverzoek. Hoe hoog de kosten zijn, is afhankelijk van hoe complex uw verzoek is. Als u binnen 12 maanden na het indienen van dit verzoek een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning of omgevingsplanwijziging doet, krijgt u de volledige kosten van het vooroverleg terug.

Liever niet online aanvragen?

Wilt u uw conceptverzoek liever niet online aanvragen? Dan kunt u het formulier ‘Uw conceptverzoek' downloaden, printen en invullen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.