Kappen van bomen

Voor het kappen van een boom is soms een vergunning nodig. Een vergunning is nodig volgens:

  • Het bestemmingsplan (aanlegvergunning)
  • De Algemene plaatselijke verordening (kapvergunning)

Daarnaast mag volgens de landelijke flora- en faunawetgeving soms (nog) niet worden gekapt. Bijvoorbeeld tijdens een broedseizoen van vogels.

Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Liever niet online aanvragen?

Wilt u de omgevingsvergunning liever niet online aanvragen? Dan kunt u het formulier ‘Aanvraag/melding kapvergunning' downloaden, uitprinten en invullen.

Aanlegvergunning

Het gemeentelijk bestemmingsplan geeft aan dat op sommige plekken alleen gekapt mag worden met een omgevingsvergunning (aanlegvergunning). Bijvoorbeeld als buiten het bouwvlak wordt gekapt op plekken met de bestemming “Wonen in Bos”. Vraag bij de gemeente of dit voor uw situatie geldt of bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kapvergunning

Ook in de Algemene plaatselijke verordening staan afspraken dat er in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig is (kapvergunning). Deze vergunning is niet nodig in de volgende situaties:

  • Het kappen van een boom binnen het gebied, 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB). Zolang deze boom niet voorkomt in de lijst met waardevolle bomen.
  • Het kappen van een boom buiten het gebied 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB). Maar die binnen 4 meter van een gebouw staat waarvoor een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen is verleend.
  • Het kappen van bomen met een stamomtrek van minder dan 65 cm op 1,3 meter boven het m­aaiveld.
  • Namens de burgemeester voor bescherming van openbare orde of veiligheid voor direct vellen van een boom.
  • Houtopstand die volgens de Plantenziekte wet wordt geveld. Of volgens een aanschrijving of op last van het college.
  • Het regelmatig vellen van hakhout en knotten en kandelaberen van bomen. Met uitzondering van de eerste keer, voor uitvoeren van gewoon onderhoud.

Contactgegevens

Wilt u weten of en welke vergunning nodig is? Neem dan contact op via telefoonnummer (0341) 359 611.