Brandveilig gebruik gebouwen en overige locaties

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding maken voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Hiermee laat u zien dat uw gebouw of locatie brandveilig is.

Brandveiligheid gebouw

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel. Vroeger de ‘gebruiksvergunning’. De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, gevaar voor brand en ongelukken bij brand. Niet in alle gevallen hoeft u een vergunning aan te vragen, dan is een melding voldoende.

Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Via het Omgevingsloket Online (OLO) controleert u of u een vergunning nodig heeft. Of alleen een gebruiksmelding maakt.

Brandveiligheid overige locaties

Voor sommige terreinen moet u bij de gemeente een melding voor brandveilig gebruik doen. Bijvoorbeeld bij evenementen of activiteiten op een terrein waar meer dan 50 personen tegelijk bij elkaar zijn. En waar gebruik wordt gemaakt van tijdelijke bouwsels zoals een podium. Is een evenementenvergunning of omgevingsvergunning aangevraagd? Dan is deze melding is niet nodig. De brandveiligheid is daarbij beoordeeld.

Meldingsformulier brandveilig gebruik overige locaties downloaden (PDF)

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@putten.nl of opsturen naar Postbus 400, 3880 AK, Putten.

Termijn

Voor de aanvraag omgevingsvergunning neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit. Deze termijn kan één keer verlengd worden met 6 weken. Een gebruikersmelding maakt u 4 weken voordat u gebruik maakt van het gebouw of voordat de activiteit gebeurt.

Contactgegevens

T (0341) 359 798

Meer informatie

Zie voor meer informatie en voorwaarden over brandveilig gebruik de folder van Rijksoverheid. Ga naar www.rijksoverheid.nl