Meer

 • Bouw- en grondverklaring

  Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig.

 • Brandveilig gebruik gebouwen en overige locaties

  Het is belangrijk dat de brandveiligheid van gebouwen op orde is. Hiervoor zijn regels opgesteld. In bepaalde gevallen is een Melding brandveilig gebruik nodig voordat een gebouw in gebruik kan worden genomen. Hiermee laat u vooraf zien dat uw gebouw brandveilig is.

 • Gemeentelijk toezicht bouw en verbouw

  De gemeente heeft de taak om er op toe te zien dat er volgens de regels wordt gehandeld. Dit voeren wij uit met de regels vanuit de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet. Zo zorgen wij ervoor dat gebouwen en terreinen veilig en op de juiste manier worden gebruikt.

 • Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis een nummer te geven. Ook bedrijfs- en winkelpanden die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een nummer. Heeft u een nieuwbouwhuis gebouwd of gekocht? Of heeft u een extra huisnummer nodig, omdat u uw woning wilt splitsen? Vraag uw huisnummer aan bij de gemeente via het (online) aanvraagformulier.

 • Huisnummerpaaltjes

  Het project "Beter zichtbaar" is afgerond. Hiermee zijn de woningen in het buitengebied van Putten voorzien van een duidelijk en reflecterend huisnummer. De kosten van dit project zijn door de gemeente betaald. Het huisnummerpaaltje is eigendom geworden van de bewoners.

 • Nadeelcompensatie, schadevergoeding (Planschade)

  De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woonwijk. Of bij de aanleg van een nieuwe weg. U kunt dan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie.

 • Subsidie vereveningsfonds woningbouw

  De gemeente heeft afspraken gemaakt in de woonvisie. Deze afspraken gaan over het deel van de sociale en betaalbare woningbouw, op het totaal aantal te bouwen woningen.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  Vanaf 1 januari 2021 biedt de gemeente Putten inwoners die hun woning willen voorbereiden op de toekomst ondersteuning met de Toekomstbestendig Wonen Lening. De lening vervangt de Duurzaamheidslening. Het verschil zit met name in een breder pakket aan maatregelen dat in aanmerking komt voor de lening. Ook zijn er verschillende leenvormen.

 • Uitgifte bouwgrond

  Wanneer u bouwgrond wilt kopen, moet u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond.

 • Vergunning kabels en leidingen plaatsen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Heeft u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.