Meer

 • Bouw- en grondverklaring

  Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig.

 • Brandveilig gebruik gebouwen en overige locaties

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding maken voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Hiermee laat u zien dat uw gebouw of locatie brandveilig is.

 • Gemeentelijk toezicht bouw en verbouw

  U heeft een omgevingsvergunning ontvangen. Hierna kunt u starten met de bouwwerkzaamheden. U moet ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden het bouwtoezicht hiervan in kennis stellen. De toezichthouder bouw- en woningtoezicht ziet toe op de naleving van de bouwregelgeving.

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis een nummer te geven. Ook bedrijfs- en winkelpanden krijgen een nummer die voor nummering in aanmerking komen. Heeft u een nieuwbouwhuis gebouwd of gekocht? Of heeft u een extra huisnummer nodig, omdat u uw woning wilt splitsen? Vraag uw huisnummer aan bij de gemeente via het (online) aanvraagformulier.

 • Huisnummerpaaltjes

  Het project "Beter zichtbaar" is afgerond. Hiermee zijn de woningen in het buitengebied van Putten voorzien van een duidelijk en reflecterend huisnummer. De kosten van dit project zijn door de gemeente betaald. Het huisnummerpaaltje is eigendom geworden van de bewoners.

 • Planschade, schadevergoeding

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. Bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe woonwijk. Of bij de aanleg van een nieuwe weg. De schade die u lijdt, heet planschade.

 • Subsidie vereveningsfonds woningbouw

  De gemeente heeft afspraken gemaakt in de woonvisie. Deze afspraken gaan over het deel van de sociale en betaalbare woningbouw, op het totaal aantal te bouwen woningen.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  Vanaf 1 januari 2021 biedt de gemeente Putten inwoners die hun woning willen voorbereiden op de toekomst ondersteuning met de Toekomstbestendig Wonen Lening. De lening vervangt de Duurzaamheidslening. Het verschil zit met name in een breder pakket aan maatregelen dat in aanmerking komt voor de lening. Ook zijn er verschillende leenvormen.

 • Vergunning kabels en leidingen plaatsen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Heeft u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.