Start participatietraject zuidelijke ontsluitingsweg

In opdracht van de gemeenteraad verkent het college van Putten diverse varianten voor een zuidelijke ontsluitingsweg. Het gaat om een verbinding tussen de Nijkerkerstraat (N798) en de Voorthuizerstraat (N303). De verkenning maakt onderdeel uit van een breder pakket aan onderzoeken om Putten in de toekomst goed leefbaar en bereikbaar te houden. Naast onderzoeken op het gebied van onder andere geluid, ecologie en mobiliteit vormt participatie met inwoners en belangenorganisaties een belangrijk aspect van deze verkenning.

Eind maart organiseert de gemeente Putten drie gebiedsateliers. Doel van deze participatiesessies is het ophalen van kennis over het onderzoeksgebied en belangen van grondeigenaren, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Zij hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Sander van Nieuwenhuizen (wethouder Mobiliteit) opent de bijeenkomsten. Hij licht het besluit toe van de gemeenteraad om onderzoek te doen naar de aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg. Vervolgens is er volop ruimte voor de aanwezigen om met de gemeente in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over hun kennis van het gebied en het gebruik daarvan. Ook is er gelegenheid om mogelijke wensen en eventuele zorgen te uiten over de aanleg van de weg.

De opbrengst van de participatiesessies en de uitkomsten van de onderzoeken worden verwerkt en na de zomervakantie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om in het najaar een besluit te nemen over de ligging van een nader uit te werken voorkeursvariant van de zuidelijke ontsluitingsweg.

Meer informatie over de zuidelijke ontsluitingsweg