Nieuws

 • Putten Connect: het online prikbord voor vraag- en aanbod

  22 mei 2023

  Als gemeente vinden we de verbinding tussen inwoners en organisaties belangrijk. Om deze verbinding te vergroten, kunt u gebruikmaken van het vraag- en aanbodplatform Putten Connect. Op dit online prikbord vindt u snel alle organisaties uit Putten. Op deze manier kunt u snel zien welke organisaties er actief zijn, wat ze doen en waar ze te vinden zijn. Bekijk de website via uw mobiel, tablet of desktop.

 • Belangrijke stap richting nieuw winkelgebied Putten

  23 mei 2023

  Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Putten gevraagd om de uitgangspunten voor de herinrichting van het winkelcentrum vast te stellen en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Doel van het inrichtingsplan is een bruisend centrum als centrale ontmoetingsplek, met meer ruimte voor terrassen en groen. Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met winkeliers, eigenaren en organisaties en is verrijkt met opbrengsten uit het participatietraject. Het is aan de gemeenteraad om op 29 juni een besluit te nemen over de plannen.

 • Gemeente inventariseert toekomstplannen agrarische ondernemers

  22 mei 2023

  In opdracht van de gemeente Putten inventariseert adviesbureau VanWestreenen uit Lunteren in de komende maanden de toekomstplannen van de Puttense agrarische bedrijven. Het college van burgemeester en wethouders wil de uitkomst van de inventarisatie gebruiken bij de verdere gesprekken met de provincie Gelderland. De resultaten van de inventarisatie worden alléén op hoofdlijnen aan de gemeente kenbaar gemaakt. Dat zal naar verwachting medio juli 2023 het geval zijn.

 • Veiligheidsmiddag voor ondernemers op 8 juni

  31 mei 2023

  Op donderdag 8 juni organiseert Bedrijvenkring Harderwijk samen met gemeente Ermelo, Harderwijk en Putten en Platform Veilig Ondernemen een veiligheidsmiddag voor ondernemers.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  11 mei 2023

  Een koninklijke onderscheiding (ook wel lintje genoemd) is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.