Sport & Bewegen

  • Subsidie Lokaal sport- en beweegakkoord

    Het doel van het Lokaal sport- en beweegakkoord is dat iedereen in Putten naar eigen behoefte kan sporten en bewegen.

  • Ledensubsidie

    De ledensubsidie gemeente Putten is voor sportverenigingen en voor andere verenigingen. Sportverenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met een lichamelijk of geestelijke beperking subsidie aanvragen. Andere verenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met de pensioen leeftijd subsidie aanvragen.

  • Subsidie Open Club

    De gemeente Putten wil sport en bewegen gebruiken als middel voor het antwoord op sociale vraagstukken. Om sportverenigingen te stimuleren maatschappelijke activiteiten te organiseren, stellen wij de Open Club subsidie beschikbaar.