Sport & Bewegen

  • Ledensubsidie

    De ledensubsidie gemeente Putten is voor sportverenigingen en voor andere verenigingen. Sportverenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met een lichamelijk of verstandelijke beperking subsidie aanvragen. Andere verenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met de pensioen leeftijd subsidie aanvragen.

  • Subsidie Lokaal sport- en beweegakkoord

    Het doel van het Lokaal sport- en beweegakkoord is dat iedereen in Putten naar eigen behoefte kan sporten en bewegen.

  • Subsidie Open Club

    Met de Open Club subsidie creëren sportverenigingen maatschappelijke betrokkenheid en wordt de (sport)omgeving positief beïnvloed. En levert een bijdrage aan het oplossen van sociale vraagstukken in onze gemeente.