Renovaties Speelplaatsen

 • Buurtspeeltuin Kraakweg/Rietgansstraat

  Wij willen de buurtspeeltuin aan de Kraakweg/Rietgansstraat renoveren.

 • Voetbalveld Mennestraat

  Het voetbal- en basketbalveld aan de Mennestraat wordt opgeknapt. Als de planning bekend is, worden de omwonende geïnformeerd.

 • Speeltuin Havikstraat

  De speelplek aan de Havikstraat kan je zien als 2 kleine speeltuintjes. Wij hebben het idee om het ene deel te veranderen in een gazon met een groeninrichting. Het andere deel zouden we graag opnieuw inrichten met speelelementen.

 • Speeltuin Burgemeester A.J. Berkenhouthof

  De nieuwe speeltuin op het Burgemeester A.J. Berkenhouthof is bedoeld voor het gebruik van de omwonende uit het hofje. De speeltuin wordt niet een attractie waar de hele wijk gebruik van zou (willen) maken.

 • Speeltuin Rietgansstraat

  Wij gaan de speelplaats op de Rietgansstraat verbeteren. Wij hebben gemerkt dat de glijbaan erg warm kan worden in de volle zon. En de speelplek mag groener.

 • Speeltuin Sperwerstraat

  Wij willen graag werkzaamheden gaan verrichten aan de speelplaats op de Sperwerstraat.

 • Speeltuin Meerkoetstraat / Mennestraat

  Het plan is om van de speelplek tussen de Meerkoetstraat en Mennestraat een natuurlijke speelplek te maken.